logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPetheő, František

Iné mená:

Petheö Franciscus.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

20. mája 1695 prijal dispozíciu na ostrihomského kaplána. 24. júna 1696 bol ustanovený za farára v Salke, 20. augusta 1704 vo Veľkom Cetíne, 22. júla 1705 v Kamennom Moste, 15. novembra toho roka v Mužle, kde pracoval až do r. 1706.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 854

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Salka 1696 jún 24. 1704 máj 1. Petheő, František farár
Veľký Cetín 1704 aug. 28. 1705 - - Petheő, František farár
Kamenný Most 1705 júl 22. 1705 - - Petheő, František farár
Mužla 1705 nov. 15. 1706 - - Petheő, František farár