logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPeter (Bojnice, 1401)

Iné mená:

Petrus.

Životopisné dáta:

15. storočie

Životopis:

V r. 1401 bol kňazom v kostole sv. Martina de Bojmocz, teraz Bojnice. V r. 1401 potvrdili Juraj syn a Helena vdova uhorského palatína (Leustach de Ilsva) jeho práva voči filiálke Nemecké dnešné Nitrianske Pravno.

Pramene:

Fejér, C. D. X. IV. 81; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Poznámka:

Nemethy ho má dvakrát v životopisoch kňazov, zrejme sa jedná o toho istého.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bojnice 1400 ? - - - - Peter (Bojnice, 1401) farár