logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPeter (Ľuboreč, 1332)

Iné mená:

Petrus.

Životopisné dáta:

14. st.

Životopis:

Objavuje sa medzi rokmi 1332 a 1337 ako kňaz vo farnosti Ľuboreč (teraz filiálka Starej Haliče), ktorý prísažne potvrdil, že jeho benefícium nepresahuje jednu marku a zaplatil 6 grošov.

Pramene:

Monumenta Vaticana S. I. T. I. 231; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 857

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Stará Halič 1332 medzi 1337 - - - Peter (Ľuboreč, 1332) farár