logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPetanek, Ján

Iné mená:

Petanek Joannes. Petanek Ján

Životopisné dáta:

* Trnava – † do r. 1733, Hokovce, okr. Levice

Životopis:

Ako chovanec seminára sv. Štefana sa v r. 1675 stal bakalárom, v r. 1676 magistrom filozofie. Teológiu študoval v seminári
Marianum. 18. septembra 1677 bol vysvätený za kňaza. 14. novembra toho roka bol ustanovený v Krušovciach, 1. januára 1679. v Moravskom Lieskovom, 27. novembra 1683 v Dolných Orešanoch. Od 24. novembra 1684 bol vo Veľkých Kostoľanoch. Nato 15. mája 1685 prijal bližšie neurčenú farnosť v Hontianskej župe. 23. februára 1686 v Hornej Ždani, kde však zostal len v tom roku. V apríli 1689 bol ustanovený v Egegu čiže Hokovciach, Semerovciach a Slatine, kde 19. augusta 1692 dostal nástupcu. 8. septembra 1696 sa tam znova vrátil.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 853; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Krušovce 1677 nov. 14. 1684 - - Petanek, Ján farár
Moravské Lieskové 1679 jan. 1. 1689 - - Petanek, Ján farár
Dolné Orešany 1683 nov. 27. 1684 okt. - Petanek, Ján farár
Veľké Kostoľany 1684 nov. 24. 1686 - - Petanek, Ján farár
Horná Ždaňa 1686 feb. 23. 1686 - - Petanek, Ján farár
Hokovce 1689 apr. - 1692 - - Petanek, Ján farár
Hokovce 1696 - - 1697 sp. - Petanek, Ján farár druhýkrát