logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPesthy, Anton

Iné mená:

Pesthy Antonius.

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

Pochádzal z Nitry. Ako chovanec generálneho seminára sa v r. 1702 stal bakalárom, v r. 1703 magistrom filozofie. V tom istom seminári absolvoval aj teológiu. 17. januára 1705 bol vysvätený za kňaza. 17. januára 1706 bol ustanovený za farára v Dunajskej Strede. V r. 1710 prijal spravovanie farnosti Nenince, ktoré prešiel 3. mája 1711 odovzdal druhému, sám bol 6. mája t. r. ustanovený za farára vo Veľkom Cetíne, kde v r. 1713 vykonal vizitáciu Pavol Ziči, ktorý o farárovi zaznamenal toto: „Kňazom je 9 rokov, v pastorácii 7, tu dva roky. Veľmi dobre učený muž. Všetci ho chvália za pracovitosť, poctivosť a usilovnosť. Budovu má úzku, nezdravú, viacerí predkovia tam zomreli so svojou rodinou. Treba ho preložiť inde.“ 14. decembra 1714 bol ustanovený v Čiernom Brode, 14. októbra 1719 vo Štvrtku na Ostrove, odtiaľ 22. októbra 1720 v Rasticiach čiže Zlatých Klasoch, kde pracoval až do r. 1724.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 852-853

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dunajská Streda 1706 jan. 17. 1711 máj 6. Pesthy, Anton farár
Štvrtok na Ostrove 1709 okt. 14. 1721 - - Pesthy, Anton farár
Nenince 1710 - - 1711 máj 3. Pesthy, Anton farár
Veľký Cetín 1711 máj 6. 1715 - - Pesthy, Anton farár
Mostová 1714 dec. 14. 1719 okt. 14. Pesthy, Anton farár
Zlaté Klasy 1720 okt. 22. 1724 - - Pesthy, Anton farár