logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPerlsberg, Eduard

Tituly:

Mons.

Životopisné dáta:

* 15. marca 1838, Dolné Verecké, Ukrajina – † 30. marca 1913, Košice

Životopis:

Po skončení štúdia teológie bol ordinovaný 24. júla 1861 za kňaza. Jeden rok pôsobil ako vychovávateľ v rodine Félixa Szinyeya. Od 22. augusta 1862 bol biskupským aktuárom a protokolistom, v r. 1864 archivárom, od 14. novembra 1865 notárom konzistória. V rokoch 1871-1879 bol farárom v Kecerovciach v okrese Košice-okolie, od r. 1879 v Trebišove, pričom bol od r. 1884 notárom dištriktu, od r. 1887 vicedekanom, od r. 1890 dekanom, v rokoch 1895 - 1897 aj zemplínskym archidiakonom a členom konzistória. V r. 1897 bol vymenovaný za kanonika - mladšieho magistra a správcu konventu uršulínok v Košiciach. Bol tiež členom prosynodálnych skúšok a skúšobnej komisie pre profesorov náboženstva vyučujúcich na stredných školách, biskupským komisárom gymnázia a reálky v záležitostiach náboženstva a mravov. V tom istom roku sa stal kanonikom - starším magistrom. V rokoch 1897 - 1898 bol aj diecéznym inšpektorom základných škôl. Dňa 6. decembra 1898 sa stal generálnym vikárom. V rokoch 1899 - 1900 bol kanonikom - katedrálnym archidiakonom a titulárnym opátom Opátstva sv. Egídia v Bardejove. V r. 1900 sa stal kanonikom - kustódom, v r. 1904 pápežským prelátom. Je pochovaný na Cintoríne sv. Rozálie v Košiciach.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 160

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
v rodine Félixa Szinyeya 1861 - - 1871 - - Perlsberg, Eduard vychovávateľ
Kecerovce 1871 - - 1879 - - Perlsberg, Eduard farár
Trebišov 1879 - - 1897 - - Perlsberg, Eduard farár
Košice 1897 - - 6.12.1898 - - Perlsberg, Eduard kanonik
Košice 1898 dec. 6. - - - Perlsberg, Eduard generálny vikár