logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPelikán, Jozef

Tituly:

tajomník dištriktu

Životopisné dáta:

* 1868, Topoľčany – † 15. februára 1935, Zemianska Kotešová, dnes Kotešová, okr. Bytča

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie v Biskupskom kňazskom seminári svätého Ladislava kráľa v Nitre bol v r. 1891 vysvätený za kňaza. V rokoch 1891-1892 bol kaplánom v Horných Vesteniciach, jeden rok vo Veľkých Bieliciach, v rokoch 1894-1895 vo Varíne, v rokoch 1896-1897 v Bošáci, jeden rok v Štiavniku. Od r. 1899 pôsobil až do smrti v Zemianskej Kotešovej, dnešnej Kotešovej v okrese Bytča. Od r. 1903 bol aj tajomníkom dištriktu.

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis 1913, Nitra 1912, s. 150;
internetové zdroje
http://www.varin.fara.sk/farnost-varin/farska-kronika/ - s. 18.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Horné Vestenice 1891 - - 1893 - - Pelikán, Jozef kaplán
Veľké Bielice 1893 - - 1894 - - Pelikán, Jozef kaplán
Varín 1894 - - 1896 - - Pelikán, Jozef kaplán
Bošáca 1896 - - 1898 - - Pelikán, Jozef kaplán
Štiavnik 1898 - - 1899 - - Pelikán, Jozef kaplán
Kotešová 1899 - - +1935 febr. 15. Pelikán, Jozef farár