logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPecha, Jaroslav

Tituly:

Mons., ThDr., dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 20. decembra 1940, Unín, okr. Skalica

Životopis:

Po ukončení štúdia na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave bol 23. júna 1963 vysvätený za kňaza Banskobystrickej diecézy. Tri mesiace bol kaplánom Detve, potom bol dva roky mimo pastorácie. V rokoch 1965-1967 bol kaplánom v Hriňovej, v r. 1973 v Martine, kde sa stal správcom farnosti a neskôr dištriktuálnym dekanom. V r. 1990 prešiel na biskupský úrad do Banskej Bystrice, bol oficiálom cirkevného súdu. Potom študoval v Krakove a v Olomouci praktickú teológiu v oblasti kánonického práva. Štúdiá ukončil doktorátom. Od r. 1993 je dekanom - farárom farnosti Banská Bystrica-Mesto. V máji 2000 mu bol udelený titul Monsignor. Prednáša cirkevné právo na Teologickom inštitúte Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne. Je členom zboru konzultorov a súdnym vikárom.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 48; internetové zdroje

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kláštor pod Znievom 1963 - - 1963 po - Pecha, Jaroslav kaplán
Detva 1963 po - 1965 - - Pecha, Jaroslav kaplán
Hriňová 1965 - - 1967 - - Pecha, Jaroslav kaplán
Horná Ves 1965 - - 1965 - - Pecha, Jaroslav správca farnosti
Martin 1967 - - 1967 po - Pecha, Jaroslav kaplán
Martin 1973 - - 1993 - - Pecha, Jaroslav správca farnosti 1975 dekan, 1990 asesor C. súdu
Banská Bystrica 1993 - - 2019 jún - Pecha, Jaroslav farár prednáša cirkevné právo CMBF Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne,
Banská Bystrica 1993 - - 2019 - - Pecha, Jaroslav farár dekan
2019 júl - - - - Pecha, Jaroslav dôchodca


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
281463Pecha, JaroslavPríprava na manželstvo na Slovensku v období 1917-19881999
291941Pecha, JaroslavŠtatúty a normy schválené banskobystrickým diecéznym biskupom Mons. Rudolfom Balážom2003