logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPázmány, Karol

Iné mená:

Pázmány (Verla) Carolus. Pázmány Karol.

Tituly:

kanonik

Životopisné dáta:

* 31. januára 1845, Borovce, okr. Piešťany – † 24. februára 1903, Bratislava

Životopis:

Karol Pázmány bol pokrstený ako Karol Ján Valentín Vrlla. Bol synom urodzeného Jána Vrllu a Emílie Markholtovej. Pokrstil ich farár Gašpar Chotiborský. V roku 1868 si celá rodina zmenili priezvisko na Pázmány. Krstnými rodičmi mu boli urodzený Imrich Alagovič a Anna Vietorisová. Teológiu študoval v Pázmáneu. 28. júla 1867 bol vysvätený za kňaza. Od septembra 1867 do júna 1868 bol kaplánom v Skalici (v matrike ho uvádzajú ako kaplánu Verlu), od júla do septembra 1868 v Myjave, od októbra 1868 do januára 1874 kaplánom v Bratislave. Farárom sa stal vo februári 1874 vo Svätom Michale nad Žitavou, od 12. júla 1880  do novembra 1895 v Tomášove. Od r. 1896 bol farárom v Bratislave – Podhradí. Od r. 1901(alebo 1900) bol bratislavským kanonikom.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 848;
www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Skalica 1867 sept. - 1868 jún - Pázmány, Karol kaplán
Myjava 1868 júl - 1868 sept. - Pázmány, Karol kaplán
Bratislava 1868 okt. - 1874 jan. - Pázmány, Karol kaplán
Michal nad Žitavou 1874 febr. - 1880 júl 12. Pázmány, Karol farár
Tomášov 1880 júl 12. 1895 nov. - Pázmány, Karol farár
Bratislava - Podhradie 1896 - - +1903 - - Pázmány, Karol farár