logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPažitný, Ján (Háj, -1693)

Iné mená:

Pazsitni Joannes. Pažitný Ján.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Pochádzal z Grobu; v r.1668 sa stal bakalárom a r. 1669 magistrom filozofie. Od 13. novembra 1674 bol farárom v Krásne pri Topoľčanoch, potom od 20. júna 1675 v Lukáčovciach a v rokoch 1677-1680 v Urminciach. 6.apríla 1690 bol ustanovený za farára v Myjave, avšak protestanti mu zabránili ujať sa úradu. 21. apríla 1691 sa stal farárom v Klíži pri Topoľčanoch a napokon 24. apríla 1692 v Háji pri Turčianských Tepliciach, kde pôsobil do r. 1693.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 847-848; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Krásno 1674 nov. 13. 1675 jún 20. Pažitný, Ján (Háj, -1693) farár
Lukáčovce 1675 jún 20. 1677 - - Pažitný, Ján (Háj, -1693) farár
Urmince 1677 - - 1680 - - Pažitný, Ján (Háj, -1693) farár
Myjava 1690 apr. 6. 1691 apr. 21. Pažitný, Ján (Háj, -1693) farár nemohol sa ujať úradu
Veľký Klíž 1691 apr. 21. 1692 apr. 24. Pažitný, Ján (Háj, -1693) farár
Turčianske Teplice 1692 apr. 24. 1693 - - Pažitný, Ján (Háj, -1693) farár