logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPavol (Sládkovičovo, 1332)

Iné mená:

Paulus.

Životopisné dáta:

14. storočie

Životopis:

V rokoch 1332 – 1337 bol farárom v Dyosec čiže Sládkovičove, ktorý prísažne vypovedal, že jeho benefícium nevynáša ročne viac než poldruha marky. Zaplatil osem a pol groša.

Pramene:

Monumenta Vaticana S. I. T. I., s. 201; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Sládkovičovo 1332 medzi 1337 - - - Pavol (Sládkovičovo, 1332) farár