logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPauly, Štefan

Iné mená:

Pauly Venceslaus.

Životopisné dáta:

* 25. decembra 1801, Borovce, okr. Piešťany – † 28. mája 1880, Bratislava

Životopis:

Štefan Pauly, iným menom Venceslaus Paulyi sa narodil v Borovciach, jeho otec Venceslaus bol krčmárom, matka sa volala Theda Stelvekerová. V ten istý deň ho pokrstil Veselský pán farár Šimon Ševčík. Po štúdiách filozofie a teológie v seminári sv. Štefana v Trnave bol 21. 8. 1827 vysvätený. Ako kaplán pôsobil rok v Jacovciach, tri roky v  Stupave. Od 2. novembra 1831 bol  42 rokov farárom v Lozorne. 1. mája 1873 vstúpil do Spolku sv. Vojtecha. 5. februára 1874 sa utiahol z Lozorna do Bratislavy, kde 28. mája 1880 zomrel. Pochoval ho titulárny biskup Karol Heiller.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 847

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Jacovce 1827 - - 1828 - - Pauly, Štefan kaplán
Stupava 1828 - - 1831 nov. 2. Pauly, Štefan kaplán
Lozorno 1831 nov. 2. 1874 feb. 5. Pauly, Štefan farár