logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPaulovič, Jozef (1834-1905)

Iné mená:

Paulovič Jozef

Tituly:

honorárny kanonik

Životopisné dáta:

* 19. januára 1834, Pažiť, okr. Partizánske – † 5. marca 1905, Sučany, okr. Martin

Životopis:

Po skončení štúdia teológie bol v r. 1859 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil vo Veľkých Uherciach, Starých Horách, znovu vo Veľkých Uherciach, Banskej Bystrici, Kremnických Baniach a Novej Bani. Potom bol správcom farnosti v Prievidzi, kaplánom v Kláštore pod Znievom. Od r. 1867 bol farárom v Sučanoch, kde sa v r. 1872 stal dekanom. V r. 1878 dostal titul honorárneho kanonika Banskobystrickej diecézy. Od r. 1889 žil na dôchodku. Dávali ho za vzor lojálneho občianskeho chovania a posielali k nemu za kaplánov tých, ktorí cítili po slovensky, aby ich preškolil na maďarónov. Postavil faru, scelil farské polia. Postavil školu. Obnovil kostol. Pracoval s veľmi skromnými prostriedkami medzi chudobnými pánkami. Málokto urobil pre cirkev toľko, ako on za daných okolností.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat;
Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľké Uherce 1860 sp. - 1862 sp. - Paulovič, Jozef (1834-1905) kaplán
Banská Bystrica 1864 sp. - - - - Paulovič, Jozef (1834-1905) kaplán
Prievidza 1866 sp. - - - - Paulovič, Jozef (1834-1905) kaplán
Sučany 1867 - - 1905 - - Paulovič, Jozef (1834-1905) farár