logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPaulini, Andrej

Iné mená:

Paulini Andreas. Paulíny Andrej.

Životopisné dáta:

* Trubín – † 1707, Trubín, okr. Žiar nad Hronom

Životopis:

Ako svetský študent na Trnavskej univerzite sa v r. 1678 stal bakalárom, v r. 1679 magistrom filozofie. Teológiu absolvoval v generálnom seminári. 20. apríla 1685 bol vysvätený za kňaza. 27. marca 1687 bol ustanovený za farára vo Zvolenskej Slatine. Od apríla 1689 bol v Očovej, potom od 30. apríla 1706 v Trubíne, kde pracoval až do r. 1707.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 844; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Zvolenská Slatina 1687 mar. 27. 1689 apr. - Paulini, Andrej farár
Očová 1689 apr. - 1693 - - Paulini, Andrej farár
Lovčica - Trubín 1706 apr. 30. 1707 - - Paulini, Andrej farár