logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPaulecz, Juraj

Iné mená:

Paulecz Georgius.

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

Teológiu ukončil v seminári Marianum v r. 1702 po štvrtom ročníku. 10. júna t. r. bol vysvätený za kňaza. 10. novembra 1703 bol ustanovený za farára v Nitrianskej Blatnici, nato 5. júla 1706 v Michale nad Žitavou. Tam v r. 1713 vykonal vizitáciu Pavol Ziči. 20. marca 1714 bol ustanovený v Šuranoch, kde bol činný až do r. 1729.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nitrianska Blatnica 1703 nov. - 1706 - - Paulecz, Juraj farár
Michal nad Žitavou 1706 júl 5. 1716 - - Paulecz, Juraj farár
Šurany 1714 mar. 20. 1729 - - Paulecz, Juraj farár