logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPastýrik Štefan

Iné mená:

Pastyrik Stephanus

Životopisné dáta:

*14.10.1832, +24.3.1886.

Životopis:

Štefan Pastýrik (Pastierik) sa narodil v Považskej Bystrici 14.10.1832 rodičom Štefanovi a Márii, rod. Mitašovej. Po absolvovaní štúdia v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského (pôvodný patrón seminára od jeho vzniku v roku 1807) v BB bol biskupom Štefanom Moyzesom vysvätený za kňaza v roku 1856.
Svoju dušpastiersku činnosť začal ako kaplán vo Veľkom Poli, potom v Bojniciach, Kláštore pod Znievom, Brezne (1859 -1860), BB, od roku 1864 SF v Moštenici, od 1867 farár v Šimonovanoch, od 1881 dekan. V roku 1886 pre pretrvávajúce zdravotné problémy požiadal o uvoľnenie (zriekol sa fary), zomrel v Šimonovanoch 24.3.1886. Pochovaný v mieste úmrtia, hrobové miesto neidentifikovateľné. Štefan Pastýrik bol pronárodne orientovaný kňaz, v roku 1861, ešte ako kaplán patril medzi oficiálnych účastníkov Memorandového zhromaždenia konaného v dňoch 6. a 7.6.1861 v Martine. Na ňom odzneli požiadavky vytvorenia autonómneho slovenského územia formulované ako Hornouhorské slovenské Okolie, úmerného zastúpenia Slovákov v uhorskom sneme, na výučbu v materinskom jazyku ... Z myšlienkového podnetu memorandového zhromaždenia vznikla o dva roky Matica slovenská a o desať rokov aj Slovenská národná strana ako dedička najstarších politických programov našich predkov. Štefan Pastýrik viedol faru už aj s filiálkou Malé Uherce, ktorá bola k farnosti pričlenená 24.11.1852 rozhodnutím biskupa Štefana Moyzesa.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kláštor pod Znievom 1858 sp. - - - - Pastýrik Štefan kaplán
Brezno 1859 sp. - 1860 - - Pastýrik Štefan kaplán
Banská Bystrica 1860 sp. - 1864 sp. - Pastýrik Štefan kaplán
Moštenica 1864 - - 1867 - - Pastýrik Štefan SF
Partizánske-Šimonovany 1867 - - 1886 - - Pastýrik Štefan farár
Kremnica 1867 sp. - - - - Pastýrik Štefan kaplán