logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPárničan, Pavol

Životopisné dáta:

* 11. 12. 1952 v Bzovskej Lehôtke

Životopis:

Ord. 17. 6. 1984 v Banskej Bystrici, pôsobil:
1984 – kaplán Detva
1985 – kaplán Zvolen
1986 – farský administrátor Očová
1990 – duchovný správca Kostola sv. Alžbety Banská Bystrica, duchovný správca
v nemocniciach, väzniciach a domoch dôchodcov
1992 – pomocný duchovný Detva
1993 – farský administrátor Detva
1995 – farár Priechod
1997 – farár Medzibrod
1998 – štúdiá na PAT Kraków, Poľsko
2000 – ThLic. PAT Kraków, Poľsko
2000 – člen Liturgickej komisie
2000 – prednášajúci sakrálne umenie na Teologickom inštitúte
v Banskej Bystrici – Badíne
2001 – farár Oslany
2005 – ThDr., odbor história umení, PAT, Kraków, Poľsko
2007 – farár Zvolen – mesto, dekan
2008 – člen kolégia konzultorov

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Očová 1986 - - 1990 - - Párničan, Pavol správca farnosti
Oslany 2001 - - 2007 - - Párničan, Pavol farár