logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPapp, Ján (17. stor.)

Iné mená:

Papp Joannes.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

V r. 1604 bol farárom v Nesvadoch. Generálny vikár Pavol Almásy 24. januára toho roka predvolal občanov Komárna, čo zaznačil aj kráľovi Matejovi II. V r. 1627 bol farárom v Mužle, v niektorom spise chválil istého poddaného kapituly. Uvádza sa to v záznamoch Jura Palkoviča. V r. 1630 sa 4. a 5. októbra zúčastnil na synode v Trnave, slávenej Petrom Pázmáňom, sám z celého ostrihomského archidiakonátu.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nesvady 1604 - - - - - Papp, Ján (17. stor.) farár
Mužla 1627 - - 1630 sp. - Papp, Ján (17. stor.) farár