logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPalkovič, František

Iné mená:

Palkovics Franciscus.

Životopisné dáta:

* Bratislava – † 1731, Kamenín, okr. Nové Zámky

Životopis:

Ako chovanec seminára sv. Štefana sa v r. 1695 stal bakalárom, v r. 1696 magistrom filozofie. 21. septembra 1698 bol vysvätený za kňaza. 5. decembra toho roka bol ustanovený za farára v Moči. Odtiaľ prešiel v tom roku do Kamenína, kde v r. 1701 vykonal vizitáciu František Jezernický, ktorý o farárovi zaznamenal: „27ročný, tu rok a pol. Vyžadovala by sa väčšia nábožnosť a usilovnosť.“ V r. 1721 vykonal vyšetrovanie ako dekan ostrihomského dištriktu na fiškálnom úrade ostrihomského konzistória v rovnomennej župe. Tam aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kamenín 1698 - - 1731 - - Palkovič, František farár
Moča 1698 dec. 5. 1701 - - Palkovič, František farár