logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPalkovich, Viktor

Iné mená:

Palkovich Victor. Palkovics Viktor.

Tituly:

verejný činiteľ, politik

Životopisné dáta:

* 17. októbra 1850, Ostrihom, Maďarsko – † po 1925, Ostrihom

Životopis:

Teológiu študoval v arcibiskupskom kňazskom seminári v Ostrihome, za kňaza ho vysvätili 24. augusta 1873.
Ako kaplán pôsobil v Hokovciach, v r. 1875 vo Vadkerte (HU), v r. 1876 dočasným administrátorom v Pataku (HU). Od r. 1877 bol kaplánom v Balážskych Ďarmotách, od r. 1881 v Šahách. V tom istom roku sa stal farárom v Kostole sv. Juraja v Ostrihome, napokon v r. 1886 farárom v Kolárove, kde sa v r. 1892 stal dekanom komárňanského dištriktu. Pracoval v politike ako prívrženec Krajinskej katolíckej ľudovej strany. Po r. 1918 bol členom iredentistickej Krajinskej kresťansko-sociálnej strany a stal sa členom jej opozičnej frakcie Jablonicského. Pôsobil i v päťčlennom predsedníctve tejto strany (od r. 1925). Stal sa aj poslancom Národného zhromaždenia (1920-1925). Za protičeskoslovenskú činnosť ho však vypovedali z republiky do Maďarska.
Napísal a vydal príručky o vyučovaní náboženstva na cirkevných ľudových školách - Reszletés tan- és óratervek a kath. népiskolákban vegzendő hittani anyag feldolgozásához (Čiastkové spracovanie učebných a hodinových plánov náboženstva pre katolícke ľudové školy, Ostrihom 1893), Részletes tantervek a népiskola tanárgyinak feldolzásához, tekintettel a különböző iskolákra (Čiastkové spracovanie učebných plánov pre rozličné školy, Ostrihom 1893). Rad príspevkov publikoval v maďarských periodikách Új Magyar Sion, Népnevelés, Jó pásztor, István bácsi naptára a i. Dátum jeho smrti nepoznáme.

Pramene:

Zelliger, A.: Egyházi írók csarnoka. Trnava 1893, s. 383; Zelliger, Esztergomi Egyházmegyei Irók, s. 383; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Komora, P.: Maďarské buržoázne strany na Slovensku (1919-1929). In: Zborník FF UK, Historica, 20, 1969, s. 106, 107; Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990, s. 387;
www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm
Schem. 1915

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Hokovce 1873 - - 1875 - - Palkovich, Viktor kaplán
Vadkert(Maďarsko) 1875 - - 1876 - - Palkovich, Viktor kaplán
Patak(Maďarsko) 1876 - - 1877 - - Palkovich, Viktor administrátor
Balassa-Gyarmat (Maďarsko) 1877 - - 1881 - - Palkovich, Viktor kaplán
Šahy 1881 - - 1881 - - Palkovich, Viktor kaplán
Ostrihom XIV.(Maďarsko) 1881 - - 1886 - - Palkovich, Viktor farár
Kolárovo 1886 - - - - - Palkovich, Viktor farár


Stručná bibliografia:

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1018985Palkovich, ViktorReszletés tan- és óratervek a kath. népiskolákban vegzendő hittani anyag feldolgozásához1893
1018986Palkovich, ViktorRészletes tantervek a népiskola tanárgyinak feldolzásához, tekintettel a különböző iskolákra1893