logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPáleš, Emil

Iné mená:

Pálesch, Emil, Aemilius

Životopisné dáta:

* 19. marca 1920, Veľká Čausa, okr. Prievidza – † po r. 2006, Beckov

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie bol 11. júna 1944 vysvätený za kňaza. Primície slávil v rodisku na priestranstve pred základnou školou. Primičným kazateľom bol prof. Jozef Búda. V rokoch 1944-1946 bol kaplánom v Mojmírovciach v nitrianskom okrese, v rokoch 1946-1948 v Senci, v r. 1948 v Čajakove v levickom okrese, v rokoch 1948-1950 vo Farnosti sv. Martina v Bratislave. V rokoch 1950-1952 spravoval farnosť Ivanka pri Dunaji, v rokoch 1952-1955 bol kaplánom v Želiezovciach v okrese Levice. Od r. 1955 pôsobil v okrese Topoľčany, v rokoch 1955-1974 pôsobil v Bojnej, v rokoch 1974-1994 v Ardanovciach. Od r. 1994 žil na odpočinku v Charitnom domove v Beckove, kde aj zomrel.
Bol vynikajúcim spovedníkom i poradcom biskupov. Zomrel v povesti svätosti. Aj on bol jedným z kňazov, ktorí zaslali svedectvo o svojich primíciách do knihy Petra Cabana Primičná omša. Časť jeho svedectva je uverejnená v knihe na s. 133.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 349;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-O-R.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Mojmírovce 1944 jún 11. 1946 - - Páleš, Emil kaplán
Senec 1946 - - 1948 - - Páleš, Emil kaplán
Hronovce 1948 - - 1948 po - Páleš, Emil kaplán
Bratislava - Svätý Martin 1948 po - 1950 - - Páleš, Emil kaplán
Ivanka pri Dunaji 1950 - - 1952 - - Páleš, Emil správca farnosti
Želiezovce 1952 - - 1955 - - Páleš, Emil kaplán
Bojná 1955 - - 1974 - - Páleš, Emil správca farnosti
Ardanovce 1974 - - 1994 - - Páleš, Emil správca farnosti
Beckov 1994 - - +2006 po - Páleš, Emil dôchodok Charitný domov