logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPalášty, Ján (17. storočie)

Iné mená:

Palásthy Joannes.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

V r. 1671 prišiel z veľkého seminára na štúdium teológie na Trnavskej univerzite. Potom ukončiac ju v seminári sv. Štefana bol 17. marca 1673 vysvätený za kňaza. 27. marca t. r. bol ustanovený v Horných Turovciach. V r. 1693 dostal nástupcu.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Horné Turovce 1673 mar. 27. - - - Palášty, Ján (17. storočie) farár