logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPaál, Jozef

Iné mená:

Paál Josephus.

Životopisné dáta:

* Karancskeszi, Maďarsko – † 16. septembra 1753, Nová Bašta, okr. Dunajská Streda

Životopis:

Teológiu absolvoval v malom seminári počnúc r. 1722 v r. 1725 po štvrtom ročníku. Ako taký bol vysvätený za kňaza a 15. mája toho roka sa stal bakalárom teológie. Hneď sa stal farárom v Sajópüspöki. V r. 1727 bol povýšený na doktora posvätnej teológie. 9. augusta toho roka bol ustanovený za farára v Novej Bašte. Tam sa v r. 1733 konala Illyésova vizitácia. Od 20. januára 1742 bol v Soóshartyáne, ale 4. apríla t. r. sa vrátil odtiaľ do Novej Bašty, kde sa stal dekanom gemerského dištriktu. Tam aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nová Bašta 1727 aug. 9. 1742 jan. 20. Paál, Jozef farár
Nová Bašta 1742 apr. 4 +1753 sept. 16. Paál, Jozef farár
Soóshartyán (Maďarsko) 1742 jan. 20. 1742 apr. - Paál, Jozef farár