logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovOttó, Alojz

Tituly:

JCDr., redaktor, funkcionár

Životopisné dáta:

* 24. decembra 1877, Nižná Šuňava, okr. Poprad – † 21. augusta 1947, Moldava nad Bodvou, okr. Košice-okolie

Životopis:

Za kňaza ho vysvätili 29. júna 1900, od r. 1900 pôsobil ako vychovávateľ v rodine kniežaťa Eberharda de Lippe v Seni, zároveň ako kaplán, od r. 1904 ako kaplán a katechéta v Košiciach. Postupne zastával tieto funkcie: v r. 1906 sekretár Združenia katolíckych remeselníkov, v rokoch 1906-1908 redaktor maďarského denníka, v r. 1907 revízor farských účtov a základín, od r. 1908 aktuár biskupského úradu, od r. 1912 notár dištriktu, člen misijného kolégia. V r. 1917 získal doktorát kánonického práva. V r. 1924 sa stal členom centrálnej komisie správcovstva fondu vyslúžilých kňazov, v r. 1927 prézesom kňazských rekolekcií, v r. 1927 pápežským komorníkom, v r. 1935 inšpektorom stredných škôl, v r. 1933 prézesom Združenia katolíckych remeselníkov v Michalovciach, v r. 1938 prosynodálnym sudcom, v r. 1940 prodekanom, inšpektorom škôl dištriktu, v r. 1945 správcom farnosti Moldava nad Bodvou.

Pramene:

Hišem, C.: Biografický slovník kňazov košickej diecézy od roku 1804. Rkp. 1994, s.108; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 153.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
pri rodine kniežaťa Eberhardi de Lippe v Seni 1900 - - 1904 - - Ottó, Alojz kaplán, vychovávateľ
Košice 1904 - - 1909 - - Ottó, Alojz kaplán
Lastovce 1909 - - 1932 - - Ottó, Alojz administrátor-farár
Michalovce 1932 - - 1945 - - Ottó, Alojz farár
Moldava nad Bodvou 1945 - - - - - Ottó, Alojz administrátor