logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovOtt, Adam

Iné mená:

Ott Adamus

Tituly:

JCDr.

Životopisné dáta:

* 24. decembra 1843 – † 10. decembra 1922, Budaújlak, Maďarsko

Životopis:

Teológiu absolvoval vo Viedni. 28. júla 1867 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Tekovských Lužanoch, od r. 1869 v Dvoroch nad Žitavou a potom vo Veľkom Cetíne, od r. 1871 v Pataku. Nato sa stal domácim vychovávateľom u grófa Berchtholda v Nagyoroszi. V r. 1874 bol kaplánom v Budapešti vo farnosti sv. Anny, po krátkom čase vo farnosti sv. Jozefa. V r. 1890 obdržal farnosť Budaujlak. Bol doktorom posvätného práva. Literárne zásluhy recenzuje Zelliger. Zomrel 10. decembra 1922, Budaújlak, Maďarsko vo veku 79 r. a 56 r. kňazstva.

Pramene:

Zelliger, Esztergomi Egyházmegyei Irók, s. 378; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Schem. Ostr. arcdiec. z r. 1905.; Schem. 1927
Schem. 1915.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Tekovské Lužany 1867 júl 28. 1869 - - Ott, Adam kaplán
Dvory nad Žitavou 1869 - - 1871 - - Ott, Adam kaplán od r. 1869 v Dvoroch nad Žitavou a potom vo Veľkom Cetíne,
Patak(Maďarsko) 1871 - - 1874 - - Ott, Adam kaplán
Budapest. Anna 1874 - - 1890 - - Ott, Adam kaplán V r. 1874 bol kaplánom v Budapešti vo farnosti sv. Anny, po krátkom čase vo farnosti sv. Jozefa.
Veľké Zálužie 1890 - - 1902 - - Ott, Adam farár
Budaujlak 1892 - - +1922 december 10. Ott, Adam kaplán Zomrel 10. decembra 1922, Budaújlak, Maďarsko vo veku 79 r. a 56 r. kňazstva.