logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovOstrovinus, Martin

Iné mená:

Ostrovinus, vel Otzovinus Martinus. Otsovinus Martinus.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

V r. 1647 bol farárom v Turčianskom Svätom Martine. Uvádza sa to v zozname kňazov, zostavenom v tom roku na príkaz Juraja Lippaya. V tom roku tam vykonal vizitáciu Matej Schlegel, ktorý ho rovnako uvádza.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Martin 1647 sp. - - - - Ostrovinus, Martin farár