logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovOstrák, Ladislav

Tituly:

ThDr., tajomník CMBF UK

Životopisné dáta:

* 11. augusta 1946, Zákopčie, okr. Čadca

Životopis:

Teológiu študoval na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave, za kňaza bol vysvätený 21. septembra 1970.
Ako kaplán pôsobil v rokoch 1970-1972 v Snine. V rokoch 1973-1978 bol admistrátorom farnosti Jankovce v okrese Humenné, od r. 1979 bol vo Vranove nad Topľou a zároveň pokračoval v štúdiách teológie, ktoré zavŕšil v r. 1982 a obhájením dizertačnej práce Zriadenie košického biskupstva, košickí biskupi dosiahol doktorát posvätnej teológie. Od r. 1983 pôsobil v Bratislave-Záhorskej Bystrici a súčasne bol tajomníkom a asistentom Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave. V rokoch 1991-1998 bol farárom v Chrašťanoch v okrese Zlaté Moravce, v rokoch 1999-2012 admistrátorom vo farnosti Kuchyňa v okrese Malacky. Po reorganizácii slovenskej cirkevnej provincie prináleží 14. februára 2008 Bratislavskej arcidiecéze. Od 1. júla 2013 do 30. júna 2014 pôsobil v bratislavskom kostole sv. Alžbety. Od 1. júla 2014 žije na odpočinku.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 105; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 153;
http://schematizmus.abu-bratislava.sk/knaz-93-sk

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Snina 1970 - - 1973 - - Ostrák, Ladislav kaplán
Jankovce 1973 - - 1979 - - Ostrák, Ladislav správca farnosti
Vranov nad Topľou 1979 - - 1983 - - Ostrák, Ladislav farár
Záhorská Bystrica 1983 - - 1991 - - Ostrák, Ladislav farár 1983 tajomník CMBF


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1020903Ostrák, LadislavZriadenie košického biskupstva, košickí biskupi1982