logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovOrszágh, Martin (Pezinok, 1631)

Iné mená:

Országh Martinus.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Teológiu absolvoval v Pázmáneu. V r. 1631 prijal farnosť Pezinok. V r. 1634 tam vykonal vizitáciu Juraj Draškovič, ktorý o farárovi takto: „Tu usadený bez môjho uvedenia. Ja som ho v tomto roku ustanovil za dištriktuálneho dekana pod vrchmi. Má približne 30 rokov. Pokročil v spisoch. Pohodlný kazateľ. Obdarený dobrými mravmi.“

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Pezinok 1631 - - 1634 sp. - Országh, Martin (Pezinok, 1631) farár