logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovOrieška, Andrej

Iné mená:

Orieska, Andreas

Životopisné dáta:

*1792 v Biskupiciach pri Bánovciach - † 20.3.1834 v Belej

Životopis:

1792 - Narodil sa v Biskupiciach pri Bánovciach v Trenč. župe.
1809 - Po ukončení štúdia filozofie v r.1809 bol poslaný na teologické štúdia do Pešti.
1813 - Subdiakonát prijal 7.9.1813.
1815 - prijal ďalšie vyššie svätenia (diakonát a kňazstvo). Potom sa stal prefektom v malom seminári, čo zastával 4 roky a tri mesiace.
1818 - následkom odstúpenia osvieteného pátra Juraja Hollyho, ktorý mal katedru Orientálnej filológie a biblických náuk, zastupoval tieto disciplíny
1819 - bol menovaný, osvieteným pátrom Jurajom Porubským, školským kanonikom, na výuku dogmatiky, ktorej bol riadnym profesorom a ju aj prednášal J. Porubský. Od 01. 11.1819. vykonával iba tento úrad. Pritom s dvoma profesormi sa staral o výchovu malo seminaristov a plnil aj funkciu vicerektora. Po splnení školských prác sa stal administrátorom Tepličke n/Váh. Farárom tam bol Alexander Zamaróczy, ktorý v r. 1823 rezignoval na benefícium. Medzitým Andrej Kosper prijal profesúru orientálnych rečí. Orieška sa stal dočasným kaplánom v Terchovej. Keďže bol 19.08.1824 Jozef Prídavka, belský farár, preložený za farára do Varína, namiesto Františka Salmaya, dostal A. Orieška spravovať ako administrátor farnosť v Belej.
1824 - administrátor Belá
1825 - farár Belá. V nasledujúcom roku, v poslednú nedeľu po Turícach, 20.11.1825, dostal menovací dekrét za farára. Zároveň ho navštívil dištriktuálny varínsky dekan a za účasti veľkého počtu veriacich v kostole bol slávnostne inštalovaný za farára v 37. roku svojho života pri plnej sile. Neskôr bol menovaný ako assesor trenčianskeho súdu.
1831 - Od 8. augusta 1831 do 14. októbra 1831 vyčíňala vo farnosti cholera.
Táto si vyžiadala v Belej 69 obetí a v Lysici 114 obetí
1834 - Zomrel 42 ročný 20.marca 1834 v Belej.

Pramene:

Schem. Nitr. diecéze z r. 1836;
Krkoška M., Štefko M.: Farári a kapláni v Belej, 2021, el. text

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
1815 - - 1823 - - Orieška, Andrej profesor v seminári
Teplička nad Váhom 1823 - - 1824 - - Orieška, Andrej administrátor
Terchová 1824 - - 1824 - - Orieška, Andrej kaplán
Belá pri Varíne 1824 - - +1834 mar. 20. Orieška, Andrej administrátor, farár