logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovOravec, Silvester

Tituly:

Mons., trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 1. januára 1926, Brakoň, dnes Gáň, okr. Galanta – † 12. marca 2018, Galanta, poch. v Gáni

Životopis:

Študoval na Gymnáziu v Trnave. Po maturite sa prihlásil na Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu v Bratislave, kde študoval v rokoch 1948 - 1950. Z dôvodu čistiek na vysokých školách nemohol pokračovať v štúdiu a spolu s ďalšími asi 600 študentmi sa ocitol na nútených prácach ako „PTP - pomocný technický prápor“ v Libave na Morave - v jednom z piatich pracovných táborov. Zo zdravotných dôvodov bol prepustený. Najprv pracoval v Jednotnom roľníckom družstve, potom v Okresnom priemyselnom kombináte v zámočníctve ako pomocný robotník tri roky. Neskôr bol premiestnený na administratívne práce. Tu mal pocit, že nie je využitý a preto bol na vlastnú žiadosť preložený a v obore geodézie spočiatku vykonával pomocné meračské práce. Po absolvovaní kurzu sa stal vedúcim poľnej kancelárie, kde pracoval sedem rokov - do roku 1963. Potom pokračoval v štúdiu teológie, po ukončení štúdia bol 4. júna 1967 vysvätený za kňaza. V rokoch 1967-1969 bol kaplánom v Dunajskej Strede, v rokoch 1969-1971 v Galante. V rokoch 1971-1974 spravoval farnosť Dlhá nad Váhom, dnešnú mestskú časť Šale, v rokoch 1974-1980 farnosť Sládkovičovo v okrese Galanta. Od r. 1980 pôsobil v Jelke v okrese Galanta, v r. 1999 sa tam stal farárom. V r. 2006 mu bol pri príležitosti životného jubilea udelený titul Capellanus Sue Sanctitatis. Po reorganizácii slovenskej cirkevnej provincie náležal 14. februára 2008 Trnavskej arcidiecéze. Od roku 2009 žil na odpočinku v domove dôchodcov Patria v Galante, kde pôsobil ako výpomocný duchovný až do svojej smrti.
So zosnulým kňazom sa rozlúčili 19. marca 2018 o 11.00 h svätou omšou vo farskom Kostole sv. Štefana Kráľa v Galante a pri pohrebných obradoch, ktoré sa konali na cintoríne v Gáni, kde bol pochovaný.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 349;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-O-R.htm; https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180313012

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dunajská Streda 1967 jún 4. 1969 - - Oravec, Silvester kaplán
Galanta 1969 - - 1971 - - Oravec, Silvester kaplán
Dlhá nad Váhom 1971 - - 1974 - - Oravec, Silvester správca farnosti
Sládkovičovo 1974 - - 1980 - - Oravec, Silvester správca farnosti
Jelka 1980 - - 1999 - - Oravec, Silvester správca farnosti
Jelka 1999 - - 2009 - - Oravec, Silvester farár r. 2006 titul Capellanus Sue Sanctitatis
Galanta 2009 - - +2018 marec 12. Oravec, Silvester dôchodok domov dôchodcov Patria aj ako výpomocný duchovný