logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovOpatovský, Ján

Iné mená:

Opatovszky Joannes.

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

Pochádzal z Banskej Štiavnice. Ako chovanec seminára sv. Štefana sa v r. 1751 stal bakalárom, v r. 1752 magistrom filozofie. Teológiu ukončil v tom istom seminári v r. 1755 po treťom ročníku a 29. júna t. r. bol poslaný za kaplána do Kľaku pri Horných Hámroch. 3. mája 1758 bol ustanovený za farára vo Vysokej. Od 22. júla 1760 bol vo Svätom Antone v Hontianskej župe. 27. apríla t. r. gróf Ján Nepomuk Koháry oznámil biskupskému úradu svoju žiadosť zriadiť kaplnku ku cti svojho patróna. Od 17. januára 1767 bol v Polomke. V tom roku tam bola postavená a dotovaná kaplnka sv. Vendelína. V r. 1776 bol s farnosťou inkorporovaný do novozriadenej Rožňavskej diecézy.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kľak 1756 - - 1758 - - Opatovský, Ján miestny kaplán
Vysoká 1758 máj 3. 1760 júl 22. Opatovský, Ján farár
Svätý Anton 1760 júl 22. 1767 - - Opatovský, Ján farár
Polomka 1767 jan. 17. - - - Opatovský, Ján farár