logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovOndrík, Emil

Tituly:

trpiteľ za vieru, honorárny kanonik

Životopisné dáta:

* 6. novembra 1910, Turčianska Mara, dnes Socovce, okr. Martin – † 12. októbra 2010, Socovce

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského bol 23. februára 1936 vysvätený v Banskej Bystrici za kňaza. Bol kaplánom v Detve, v Trnavej Hore, v Horných Hámroch, v Šimonovanoch a v Detve. Od r. 1941 pôsobil vo farnosti Brehy v dnešnom okrese Žarnovica. V r. 1949 ho uväznili a bol vo vyšetrovacej väzbe. Po troch rokoch ho prepustili a stal sa kaplánom v Brezne. V r. 1956 sa stal správcom farnosti v Moštenici, v r. 1963 v Ladomerskej Vieske. Od r. 1980 žil na dôchodku v Martine. V r. 2006 mu bol udelený titul čestného kanonika. Zomrel tri týždne pred dovŕšením sto rokov.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 48; internetové zdroje
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, Kňaz. seminár B. Bystrica-Badín 2006, s. 73.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Detva 1936 - - 1937 - - Ondrík, Emil kaplán
Trnavá Hora 1937 - - 1938 - - Ondrík, Emil kaplán
Horné Hámre 1938 - - 1939 - - Ondrík, Emil kaplán
Partizánske-Šimonovany 1939 - - 1940 - - Ondrík, Emil administrátor
Detva 1940 - - 1941 - - Ondrík, Emil kaplán
Brehy 1941 - - 1952 - - Ondrík, Emil správca farnosti Počas neprítomnosti zastupoval farár z Rudna nad Hronom, Ľudovít Bobrovský
1949 - - 1952 - - Ondrík, Emil mimo pastorácie
Brezno 1952 - - 1956 - - Ondrík, Emil kaplán
Moštenica 1956 - - 1963 - - Ondrík, Emil správca farnosti
Ladomerská Vieska 1963 - - 1980 - - Ondrík, Emil správca farnosti
Martin 1980 - - +2010 okt. 12. Ondrík, Emil dôchodok 2006 čest. kanonik