logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazov



Ondriaš, Ernest

Iné mená:

Ondriaš Ernestus

Životopisné dáta:

* 8. septembra 1912, Kňažice, dnes Žitavany, okr. Zlaté Mioravce – † 8. mája 1981, Nevidzany, poch. v Žitavanoch

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie bol 29. júna 1937 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom v Krátkych Kesoch (Marcelova) v okrese Komárno, v rokoch 1938-1940 v Jacovciach v okrese Topoľčany, v r. 1940 v Holíči a v Skalici. V rokoch 1941-1943 spravoval farnosť Hasprunka, dnes Studienka v okrese Malacky. V rokoch 1943-1957 pôsobil v Malých Hosťach v okrese Bánovce nad Bebravou, od r. 1957 v Nevidzanoch v okrese Zlaté Moravce, kde aj zomrel. Je pochovaný v rodisku spolu so svojím starším bratom Michalom.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 349;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-O-R.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Marcelová 1937 jún 29. 1938 - - Ondriaš, Ernest kaplán
Jacovce 1938 - - 1940 - - Ondriaš, Ernest kaplán
Holíč 1940 - - 1940 po - Ondriaš, Ernest kaplán
Skalica 1940 po - 1941 - - Ondriaš, Ernest kaplán
Studienka 1941 - - 1943 - - Ondriaš, Ernest správca farnosti
Malé Hoste 1943 - - 1957 - - Ondriaš, Ernest správca farnosti
Nevidzany 1957 - - +1981 máj 8. Ondriaš, Ernest správca farnosti