logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovOndovčák, Jozef

Životopisné dáta:

*31.1.1964 Bardejov, Hrabovec

Životopis:

ONDOVČÁK, Jozef, ThDr., PhD.
* nar. 31.1.1964 Bardejov, Hrabovec, ord. 1.6.1990 Prešov, mestská hala – A. Tkáč, prim. Hrabovec
* 1990 kaplán Prešov - Solivar, 1992 farár Kecerovce, 1994 Košice, vicerektor kňazského seminára, asistent na TI CMBF UK Košice, kanonik, 2003 rektor kňazského seminára.
Od roku 1992 redaktor časopisu Duchovný pastier za Košickú diecézu.
Dielo: Košický seminár a biblisti. Košice 2003. 108 s.
Sch. 1995, s. 167; 1998, s. 132; 2000, s. 140; 2002, s. 151; 2004, s. 156. Zubko, P.: Dejiny Košickej kapituly, s. 164 – 165.>

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Prešov - Solivar 1990 - - 1992 - - Ondovčák, Jozef kaplán
Kecerovce 1992 - - - - - Ondovčák, Jozef farár