logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovOkoličáni, Ján, biskup

Iné mená:

Okolicsányi de Eadem Joannes.

Životopisné dáta:

* Okoličné, dnes časť Lipt. Mikuláša – † 4. novembra 1734, Oradea, Rumunsko

Životopis:

Ako chovanec najdôst. Petra Korompaya sa v r. 1672 stal bakalárom, v nasledujúcom roku magistrom filozofie. Teológiu študoval v Ríme v Seminári sv. Apolinára. Po návrate bol od r. 1701 do r. 1703 farárom v Horných Salibách, kde je v matrike naskicovaná jeho podobizeň. Nato pôsobil ako farár v Seredi. 20. apríla 1708 sa stal bratislavským kanonikom, kde postúpil až na stupeň lektora, tiež bol opátom Opátstva sv. Margity de Béla. 20. marca 1709 sa stal ostrihomským kanonikom. 24. júla 1710 sa stal gemerským archidiakonom, už ako podkustód prefektom seminára sv. Štefana, prelátom kráľovskej tabule. 6. februára 1719 lektorom, v r. 1723 prísediacim tabule septemvirov a svätiacim biskupom novienskym. 6. júna 1727 rezignoval z lektorátu a bol inštalovaný za prepošta Prepozitúry sv. Štefana na ostrihomskom hrade. Bol tiež prefektom seminárskych majetkov v Krásne a opátom v Čajakove. 13. októbra 1734 sa stal veľkovaradínskym biskupom. Postavil kostol Najsv. Trojice v Trnave a svoje opátstvo v Čajakove. Zvýšil dotáciu seminára sv. Imricha.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Horné Saliby 1701 - - 1703 - - Okoličáni, Ján, biskup farár
Sereď 1703 - - 1710 - - Okoličáni, Ján, biskup farár
Liptovská Mara 1726 feb. 6. 1733 - - Okoličáni, Ján, biskup farár