logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovOdložil, Ján

Iné mená:

Odložil Ján

Životopisné dáta:

* 10. decembra 1839, Holešov – † 9. mája 1906, Vígľašská Huta, okr. Detva

Životopis:

Po skončení štúdia teológie bol v r. 1870 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil vo Veľkom Poli a Detve, V r. 1879 bol správcom farnosti v Očovej, potom kaplánom v Detve. Od r. 1881 bol farárom vo Vígľašskej Hute, kde aj zomrel.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat;
Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Očová 1878 - - 1878 - - Odložil, Ján administrátor
Vígľašská Huta-Kalinka 1881 - - 1906 - - Odložil, Ján farár