logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovNyitray, Ján

Iné mená:

Nyitray Joannes.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Teológiu študoval v Pázmáneu. 18. marca 1663 bol ustanovený za farára v Kiliti. Nato 11. marca 1665 v Hornom Bare. Od 17. apríla t. r. bol v Mostovej, od 23. mája 1670 v Galante, kde v r. 1673 vykonal vizitáciu Ferdinand Pálffy. 29. apríla 1676 bol ustanovený v Tomášikove, Jahodnej a Vozokanoch. Od r. 1677 pôsobil v Leviciach, kde pracoval až do r. 1678.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kiliti (Maďarsko) 1663 mar. 18. 1665 mar. 11. Nyitray, Ján farár
Horný Bar 1665 mar. 11. 1665 apr. 17. Nyitray, Ján farár
Pezinok 1665 mar. 11. 1666 - - Nyitray, Ján farár
Mostová 1665 apr. 17. - - - Nyitray, Ján farár
Galanta 1670 máj 23. 1673 máj 23. Nyitray, Ján farár
Tomášikovo 1676 apr. 29. 1677 - - Nyitray, Ján farár
Levice 1677 - - 1678 - - Nyitray, Ján farár