logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovNovota, Ján

Iné mená:

Novotha Joannes.

Životopisné dáta:

* 1686 – † 11. mája 1745, Hontianske Nemce, okr. Krupina

Životopis:

V r. 1715 prijal farnosť Svätý Anton v Hontianskej župe. Tam sa v r. 1721 konalo vyšetrovanie kvôli kostolu. V r. 1731 vykonal vizitáciu Ján Ujvendéghy, ktorý o farárovi zaznamenal, že má 45 rokov, tam je 16 rokov. Odtiaľ bol 2. februára 1732 ustanovený za farára v Bátovciach, 1. apríla 1743 v Hontianskych Nemciach. Tam aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Svätý Anton 1715 - - 1732 feb. 2. Novota, Ján farár
Bátovce 1732 feb. 2. 1743 mar. - Novota, Ján farár
Hontianske Nemce 1743 apr. - +1745 máj 11. Novota, Ján farár