logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovNovický, Augustín Michal, OFM

Tituly:

rehoľný predstavený, náboženský spisovateľ, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 10. októbra 1899, Šalgovík, dnes súčasť Prešova – † 19. decembra 1969, Krivany, okr. Sabinov, poch. v Prešove

Životopis:

Do Rehole menších bratov – k františkánom – vstúpil 17. marca 1921. V roku 1921 začal študovať teológiu v rehoľnom bohosloveckom učilišti v Žiline. Prvé sľuby zložil 3. apríla 1922 a večné sľuby zasa 3. apríla 1925. Za kňaza ho vysvätili 3. mája 1925, po vysviacke pôsobil ako katechéta v Prešove, od r. 1942 bol gvardiánom konventu v Prešove, od r. 1945 v Bardejove, v r. 1951 sa stal administrátorom farnosti v Župčanoch. V r. 1952 bol vo väzení. Od r. 1954 pôsobil v Muránskej Hute, od r. 1956 v Krivanoch. Je pochovaný v Prešove.

Pramene:

Hišem, C.: Biografický slovník kňazov košickej diecézy od r. 1804. Rkp. 1994, s.104; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014, elektronický text; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 148.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Prešov 1925 - - 1942 - - Novický, Augustín Michal, OFM katechéta
konventu Prešov 1942 - - 1945 - - Novický, Augustín Michal, OFM gvardián
Bardejov 1945 - - 1951 - - Novický, Augustín Michal, OFM katechéta
Župčany 1951 - - 1952 - - Novický, Augustín Michal, OFM administrátor
1952 - - 1954 - - Novický, Augustín Michal, OFM vo väzení
Muránska Huta 1954 - - 1956 - - Novický, Augustín Michal, OFM administrátor
Krivany 1956 - - - - - Novický, Augustín Michal, OFM administrátor