logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovNovatius, Ján Andrej

Iné mená:

Novatius Joannes, Andreas.

Životopisné dáta:

† 8. septembra 1744, Hronský Beňadik, okr. Žarnovica

Životopis:

Teológiu absolvoval po treťom ročníku. 14. apríla 1712 bol ustanovený za farára v slobodnom kráľovskom banskom meste Nová Baňa, kde v r. 1713 vykonal vizitáciu Ján Bublovič, ktorý o farárovi zaznamenal: 28 ročný, dva roky farárom. Za neho prijali katolícku vieru posledný služobník Ján Pileatoris a senátor Andrej Fischer. 4. októbra 1715 bol ustanovený v Banskej Hodruši. 22. júla 1720 aj vo Vysokej. V r. 1721 spolu s Ignácom Millikom, farárom v Banskej Belej vykonali z poverenia ostrihomského stolca vyšetrovanie ohľadne banskoštiavnických farností. Nato bol od 22. apríla 1722 vo Svätom Beňadiku. Už predtým zastával úrad konventuála. Nanovo vystaval a výrazne vyvýšil zrútený kostol sv. Egídia. V r. 1741 sa zriekol farnosti a tam zomrel ako emeritný farár.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.1

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nová Baňa 1712 apr. 14. 1715 - - Novatius, Ján Andrej farár
Banská Hodruša 1715 Od. 4. 1722 apr. 22. Novatius, Ján Andrej farár
Vysoká 1720 júl 22. 1722 - - Novatius, Ján Andrej farár
Hronský Beňadik 1722 apr. 22. 1741 - - Novatius, Ján Andrej farár