logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovNovacký, Štefan Imrich

Iné mená:

Nováczky Stephanus. Novacký Štefan Imrich.

Životopisné dáta:

* Oslany, okr. Prievidza – † 25. júla 1760, Lovča, okr. Žiar nad Hronom

Životopis:

Ako chovanec seminára sv. Vojtecha sa stal v r. 1729 bakalárom, v r. 1730 magistrom filozofie. Teológiu ukončil v r. 1733 v seminári Marianum po treťom ročníku. 2. augusta toho roka bol ustanovený za farára v Liptovskej Svätej Anne. Od 9. decembra 1734 bol v Liskovej, nato od 26. februára 1741 v Turčianskom Svätom Martine. Od 18. septembra 1750 bol v Lovči, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Liptovská Anna 1733 aug. 2. 1734 dec. 9. Novacký, Štefan Imrich farár
Lisková 1734 dec. 9. 1741 - - Novacký, Štefan Imrich farár
Martin 1741 feb. 26. 1750 sept. 18. Novacký, Štefan Imrich farár
Lovča 1750 sept. 18. +1760 júl 25. Novacký, Štefan Imrich farár