logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovNosko, Ján

Iné mená:

Noszticzius, rectius Noszkó Joannes.

Životopisné dáta:

* 1793 – † 30. januára 1849, Žilina

Životopis:

Teológiu ukončil v r. 1815 v seminári sv. Štefana po štvrtom ročníku. Ako kaplán pôsobil v Šali, od r. 1816 v Komjaticiach. 17. marca 1817 sa stal administrátorom v Nagybajcsi. V apríli 1818 sa znovu stal kaplánom a to vo Veľkom Kýre, od r. 1822 v Galante. V r. 1823 sa stal farárom v Opoji. Odtiaľ prešiel v r. 1829 do Výčapov – Opatoviec, ktorých sa zriekol 7. septembra 1847. Bol prijatý medzi emeritných farárov. Zomrel v Žiline vo veku 56 rokov.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nagybajcs (Maďarsko) 1817 mar. 17. 1818 apr. - Nosko, Ján farár
Opoj 1823 - - 1829 - - Nosko, Ján farár
Výčapy-Opatovce 1829 - - 1847 sept. 7. Nosko, Ján farár