logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovNávoy Ján (Domadice, 1701)

Iné mená:

Návoy Joannes.

Životopisné dáta:

* Domadice, okr. Levice – † po r. 1719, Szeged, Maďarsko

Životopis:

Ako chovanec seminára sv. Štefana sa v r. 1701 stal bakalárom, v r. 1702 magister filozofie. Teológiu absolvoval v r. 1703 v tom istom seminári. 29. novembra toho roka bol vysvätený za kňaza. 15. marca 1706 bol ustanovený za farára v Nagyoroszi. 25. marca 1707 v Rimóci, kde pracoval až do r. 1709. Dňa 31. decembra 1710 bol ustanovený v Gáči, teraz Halíč, kde bol činný až do r. 1711. Nato viedol duchovnú správu farnosti Patak až do r. 1714, s ktorou sa spojila farnosť Nagyoroszi. V mesiaci auguste 1717 bol ustanovený do exemptnej farnosti Segedín, potvrdený arcibiskupom v prítomnosti mešťanov, kde pracoval až do r. 1719.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 811

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nagyoroszi(Maďarsko) 1706 mar. 15. 1713 - - Návoy Ján (Domadice, 1701) farár
Rimócz(Maďarsko) 1707 Marc. 25. 1709 - - Návoy Ján (Domadice, 1701) farár
Patak(Maďarsko) 1711 - - 1714 - - Návoy Ján (Domadice, 1701) farár
Segedín (Maďarsko) 1717 aug. - 1719 - - Návoy Ján (Domadice, 1701) farár