logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovNajmon, Jozef

Iné mená:

Naymon Josephus, Naymon, Neumon, Neumann Josephus.

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

18. st.

Životopis:

Štúdium teológie v generálnom seminári v Budapešti ukončil piatym ročníkom r.1782. Následne v tomto seminári pôsobil ako študijný prefekt. 4. novembra 1784 bol ustanovený za farára v Beši. Tu sa vo filiálke Baráčka mnohí vrátili späť do katolíckej Cirkvi. Tých bolo treba posilňovať vo viere, aby sa uchránili pred opätovným odpadom od viery. Preto tu musel byť zbožný, učený, horlivý a obozretný farár. Pôsobil tu štyri roky, potom bol 15. septembra 1788 menovaný za farára do Myjavy, kde bol do 28. decembra 1789. Potom išiel do Veľkej Mane, kde sa 1805 stal dekanom vrábeľského dištriktu. 2. januára 1810 bol menovaný do Veľkého Kýru, kde ho zasiahol pocit pastoračnej vyčerpanosti. Preto koncom augusta 1812 odišiel z pastorácie a vstúpil do kláštora v Panonhalme, kde zbožne zosnul v Pánovi.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 811

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Beša 1784 nov. 4. 1788 - - Najmon, Jozef farár
Myjava 1788 - - 1789 - - Najmon, Jozef farár
Maňa 1789 dec. 18. 1810 jan. - Najmon, Jozef farár
Veľký Kýr 1810 jan. 2. 1812 aug. - Najmon, Jozef farár