logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovNajmar, Ján Krstiteľ

Iné mená:

Naimár Joannes Bapt. Naimar, Naimár, Najmer, Naymar, Naymayer, Neumayer, Neumayr Joannes.

Tituly:

náboženský spisovateľ, historik, geograf

Životopisné dáta:

* 27. októbra 1696, Trnava – † 27. októbra 1766, Pezinok

Životopis:

Študoval na gymnáziu v Trnave, 9. októbra 1713 vstúpil v Kőszegu (Günsi) do Spoločnosti Ježišovej, kde si v r. 1714 robil aj noviciát, ukončil ho v r. 1715 vo Viedni. Filozofiu študoval v rokoch 1716-1718 na univerzite v Štajerskom Hradci. Ako magister vyučoval rétoriku, spoločenské náuky a jazyky na gymnáziách, v r. 1719 v Ostrihome, v r. 1720 v Banskej Bystrici a v r. 1721 v Košiciach. Teológiu študoval v r. 1722 v Štajerskom Hradci a v rokoch 1723-1725 v Trnave. V r. 1725 vystúpil z rehole a stal sa kňazom Ostrihomskej arcidiecézy, najprv bol v r. 1725 bol roka kaplánom v Stupave, od r. 1726 bol farárom v Častej a v Štefanove. Od r. 1731 pôsobil ako farár, archidiakon, neskôr opát, apoštolský protonotár a riaditeľ gymnázia v Pezinku. V r. 1754 bol povýšený do hodnosti opáta Prebl. Panny Márie de Zebegény. Faru, ktorú 22. júla 1755 strávil požiar, mešťania opravili.Tam v r. 1756 vykonal vizitáciu Ján Galgóczy.
Vo svojej historicko-geografickej práci Imago Hungariae zhrnul súveké vlastivedné údaje o jednotlivých krajoch Uhorska, najmä o Slovensku, zaznamenal slovenské miestopisné názvy. Náboženské diela písal v slovakizovanej češtine, podporoval pezinské gymnázium, kázal takmer výlučne po slovensky.

Pramene:

Zelliger, Esztergomi Egyházmegyei Irók, s. 359; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 810; Lukács, L.: Catalogus generalis seu Nomenclator biographicus personarum Provinciae Austriae Societatis Jesu (1551-1773). Pars II. Rím 1987, s. 1091; Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990, s. 260; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Častá 1726 jún 14. 1731 feb. - Najmar, Ján Krstiteľ farár
Štefanová 1726 - - 1731 - - Najmar, Ján Krstiteľ farár
Pezinok 1731 Feb. 23. +1766 okt. 26. Najmar, Ján Krstiteľ farár


Stručná bibliografia:

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
944555Najmar, Ján KrstiteľImago Hungariae1721
944557Najmar, Ján KrstiteľRuže duchovní...1736
944556Najmar, Ján KrstiteľLapis reprobatus...1748