logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovNáhlik, Henrich Ľudovít, OFM

Tituly:

pedagóg, gvardián, orientalista, biblista

Životopisné dáta:

* 14. júla 1836, Považská Bystrica – † 10. februára 1897, Hankovce, okr. Bardejov

Životopis:

Do Rehole menších bratov – k františkánom – vstúpil 10. februára 1853. Filozofiu študoval v Pruskom, kde bol aj seniorom štúdia. Teológiu študoval zasa v Skalici, a to zasa aj ako senior štúdia. Pritom sa zaoberal aj hrou na organe. Slávnostné rehoľné sľuby skladal 27. mája 1856, za kňaza ho vysvätili 24. augusta 1859.
Najprv pôsobil ako kazateľ, učiteľ základnej školy a organista v Hlohovci. Od roku 1862 bol členom františkánskeho kláštora v Žiline, a to ako kazateľ, katechéta, učiteľ v mestskej škole a neskôr zasa ako kazateľ, profesor gymnázia a organista. V rokoch 1870-1874 bol profesorom jazykov - slovenského, nemeckého a maďarského, zemepisu a náboženstva v Kláštore pod Znievom. Po zrušení tohto gymnázia sa v roku 1871 stal – ako člen kláštora v Hlohovci – kaplánom v Bojnej. V rokoch 1876-1878 pôsobil v Kremnici ako kazateľ, lektor teoretickej a praktickej filozofie, latinčinár, magister a exhortátor bohoslovcov, inštruktor spevu a hry na organe, knihovník a organista. V rokoch 1878-1888 sa stal administrátorom v Nižnej Šebastovej a gvardiánom konventu, v r. 1888 v konvente Nižná Šebastová, v rokoch 1889-1897 bol administrátorom v Hankovciach.
O duchovné povznesenie ľudu sa staral zakladaním náboženských spolkov, najmä Tretieho rádu svätého Františka z Assisi. V Šebeši ho založili na Porciunkulu v roku 1883. Potom bol šesť rokov jeho riaditeľom.
Na základe pápežského ustanovenia z roku 1883 spracoval prácu „Cesta k nebeskému Jeruzalemu, ktorú ukazuje reguľa III. rádu sv. Otca Františka z Assisi“, ktorá vyšla v Trnave v roku 1885 a mala ešte tri vydania. V pedagogickej praxi sa stal známym ako úspešný metodik. Bol aj talentovaným kazateľom. V časopisoch Kazateľ a Kazateľňa uverejnil desiatky náboženských úvah a kázni. V Prešove vyšla v roku 1889 jeho práca „Božské srdce Pána a nepoškvrnené Srdce Panny Márie“, ktorá vyšla ešte aj v rokoch 1890 a 1918. Boli v nej modlitby, piesne i poučenia. V rukopise ostal jeho spis z roku 1889 „Kniha Tretieho rádu sv. Františka v Šebeši“. Kniha obsahuje históriu, príjmy a výdavky Tretieho rádu svätého Františka z Assisi v Šebeši.
Prispieval aj do Katolíckych novín.

Pramene:

Hišem, C.: Biografický slovník kňazov Košickej diecézy od roku 1804. Rkp. 1994, s. 102-103; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014, elektronický text.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
gymnázia v Žilina 1864 - - 1870 - - Náhlik, Henrich Ľudovít, OFM profesor
Kláštore pod Znievom 1870 - - 1874 - - Náhlik, Henrich Ľudovít, OFM profesor
Kremnica 1876 - - 1878 - - Náhlik, Henrich Ľudovít, OFM profesor
Nižná Šebastová 1878 - - 1888 - - Náhlik, Henrich Ľudovít, OFM administrátor
Nižná Šebastová 1888 - - 1889-1897 - - Náhlik, Henrich Ľudovít, OFM v_konvente
Hankovce 1889 - - 1897 - - Náhlik, Henrich Ľudovít, OFM administrátor


Stručná bibliografia:

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1024260Náhlik, Henrich Ľudovít, OFMCesta k nebeskému Jeruzalemu1885
1024261Náhlik, Henrich Ľudovít, OFMCesta k nebeskému Jeruzalemu1886
1024264Náhlik, Henrich Ľudovít, OFMBožské Srdce Pána a nepoškvrnené Srdce Panny Marie: 1889
1038523Náhlik, Henrich Ľudovít, OFMKniha Tretieho rádu sv. Františka v Šebeši1889
1024266Náhlik, Henrich Ľudovít, OFMBožské Srdce Pána a nepoškvrnené Srdce Panny Marie: 1890
1024262Náhlik, Henrich Ľudovít, OFMCesta k nebeskému Jeruzalemu1893
1024267Náhlik, Henrich Ľudovít, OFMBožské Srdce Pána a nepoškvrnené Srdce Panny Marie:1900
1024263Náhlik, Henrich Ľudovít, OFMCesta k nebeskému Jeruzalemu1903
1024265Náhlik, Henrich Ľudovít, OFMBožské Srdce Pána a nepoškvrnené Srdce Panny Marie: 1918

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
50494Kazateľ18771-12Henrik Náhlik Na deň Narodzenia Krista Pána
50502Kazateľ18771-12Henrik Náhlik Nedeľa deviatnik
50513Kazateľ18771-12Henrik Náhlik Nedeľa druhá v pôste
50519Kazateľ18771-12Henrik Náhlik Na veľký Piatok
50524Kazateľ18771-12Henrik Náhlik Nedeľa tretia po Velikej Noci
50529Kazateľ18771-12Henrik Náhlik Reč pri úvode katolíckeho učiteľa
50539Kazateľ18771-12Henrik Náhlik Pri pohräbe zastihnutého náhlou smrťou
50552Kazateľ18771-12Henrik Náhlik Nedeľa desiata po Sv. Duchu
50558Kazateľ18771-12Henrik Náhlik Na sviatok sv. Štefana