logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovNagy, Jozef (1943-2021)

Tituly:

honorárny dekan

Životopisné dáta:

* 21. septembra 1943, Trnava – † 17. júla 2021, Zlaté Moravce, poch. v Trnave

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave bol 5. júna 1966 vysvätený za kňaza. Ako kaplán nastúpil do Nových Zámkov, no hneď narukoval na základnú vojenskú službu. Po návrate zastupoval v Bohdanovciach v trnavskom okrese a potom bol kaplánom v Komjaticiach. V rokoch 1970-1972 bol kaplánom vo farnosti Bratislava-Nové mesto čiže v Blumentáli, v r. 1972 v Cíferi v trnavskom okrese. V rokoch 1973-1982 bol administrátorom v Dechticiach v okrese Trnava, v rokoch 1982-1989 v Závode v okrese Malacky, v rokoch 1989-1999 v Pobedime v okrese Nové Mesto nad Váhom. Od 1. augusta 1999 bol farárom vo Svätoplukove v nitrianskom okrese, od 1. októbra 2000 spravoval farnosť Nový Tekov v levickom okrese. Od 1. júla 2007 žil na odpočinku v Zlatých Moravciach. Po reorganizácii slovenskej cirkevnej provincie náležal od 14. februára 2008 Nitrianskej diecéze. Zomrel v 78. roku života a v 56. roku kňazstva.
Zádušná svätá omša bola obetovaná 22. júla 2021 vo Farskom kostole – Bazilike sv. Mikuláša v Trnave. Telesné pozostatky následne uložili na novom cintoríne na ulici T. Vansovej.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 348;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-M-N.htm; parte;
http://www.biskupstvo-nitra.sk/smutocne-oznamenie-do-vecnosti-odisiel-vdp-ondrej-nagy/1

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nové Zámky 1966 jún 5. 1966 - - Nagy, Jozef (1943-2021) kaplán
1966 - - 1968 - - Nagy, Jozef (1943-2021) mimo pastorácie základná vojenská služba
Bohdanovce 1968 - - 1968 - - Nagy, Jozef (1943-2021) kaplán
Komjatice 1968 - - 1970 - - Nagy, Jozef (1943-2021) kaplán
Bratislava - Nové Mesto 1970 - - 1972 - - Nagy, Jozef (1943-2021) kaplán
Cífer 1972 - - 1973 - - Nagy, Jozef (1943-2021) kaplán
Dechtice 1973 - - 1982 - - Nagy, Jozef (1943-2021) správca farnosti
Závod 1982 - - 1989 - - Nagy, Jozef (1943-2021) správca farnosti
Pobedim 1989 - - 1999 august 1. Nagy, Jozef (1943-2021) správca farnosti
Svätoplukovo 1999 august 1. 2000 október 1. Nagy, Jozef (1943-2021) farár
Nový Tekov 2000 október 1. 2007 júl 1. Nagy, Jozef (1943-2021) správca farnosti
Zlaté Moravce 2007 júl 1. 2009 - - Nagy, Jozef (1943-2021) dôchodok
Kozárovce 2009 - - 2013 - - Nagy, Jozef (1943-2021) výpomocný duchovný
Zlaté Moravce 2013 - - +2021 - - Nagy, Jozef (1943-2021) dôchodok