logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovNagy, Ján (1916-1991)

Tituly:

trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 23. februára 1916, Trstené pri Hornáde, okres Košice-okolie – † 21. septembra 1991, Beckov, okres Nové Mesto nad Váhom

Životopis:

Kňazské svätenie mu udelili 14. júna 1942, keď celé južné pohraničie Slovenska patrilo Maďarsku. Stal sa kaplánom vo Farnosti Tállya, zakrátko vo Farnosti Göncz a od roku 1943 bol kaplánom v Haniske. V roku 1944 sa stal správcom farnosti v Čerhove, v roku 1948 v Koši, zakrátko v Košickej Belej a v roku 1951 v Strede nad Bodrogom. Od roku 1953 bol mimo pastorácie. Vtedy pracoval v Považských chemických závodoch v Žiline a býval na Ulici Československej brigády (dnes Štefánikova ulica). Dňa 6. mája 1956 odišiel na vlastnú žiadosť do Košíc, lebo ako kňaz Košickej diecézy mal nastúpiť do pastorácie. Napokon však prešiel do Spišskej diecézy. V roku 1959 sa stal kaplánom v Rabči, od roku 1960 spravoval faru v Sedliackej Dubovej a od roku 1963 v Hnilčíku. Potom sa vrátil do Košickej diecézy a bol od roku 1965 kaplánom v Humennom. Od roku 1968 spravoval farnosť v Lekárovciach. Napokon prešiel do Rožňavskej diecézy. V roku 1973 sa stal kaplánom v Lučenci a od roku 1974 bol duchovným v Charitnom domove v Číži. Starobu napokon trávil v Charitnom domove v Beckove.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 145; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014, elektronický text

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Tállya(Maďarsko) 1942 - - 1942 - - Nagy, Ján (1916-1991) kaplán
Gönc(Maďarsko) 1942 - - 1943 - - Nagy, Ján (1916-1991) kaplán
Tállya(Maďarsko) 1942 - - 1942 - - Nagy, Ján (1916-1991) kaplán
Göncz 1942 - - 1943 - - Nagy, Ján (1916-1991) kaplán
Haniska 1943 - - 1943 - - Nagy, Ján (1916-1991) kaplán
Haniska 1943 - - 1944 - - Nagy, Ján (1916-1991) kaplán
Čerhov 1944 - - 1948 - - Nagy, Ján (1916-1991) správca farnosti
Košická Belá 1948 - - 1951 - - Nagy, Ján (1916-1991) farár
Streda nad Bodrogom 1951 - - 1952 - - Nagy, Ján (1916-1991) správca farnosti
Košice 1952 - - 1953 - - Nagy, Ján (1916-1991) kaplán
Koš 1952 - - 1953 - - Nagy, Ján (1916-1991) kaplán
mimo_pastorácie 1953 - - 1959 - - Nagy, Ján (1916-1991) kaplán
1953 - - 1959 - - Nagy, Ján (1916-1991) mimo pastorácie
Rabča 1959 - - 1960 - - Nagy, Ján (1916-1991) kaplán
Sedliacka Dubová 1960 - - 1963 - - Nagy, Ján (1916-1991) správca farnosti
Hnilčík 1963 - - 1965 - - Nagy, Ján (1916-1991) správca farnosti
Humenné 1965 - - 1968 - - Nagy, Ján (1916-1991) kaplán
Humenné 1965 - - 1968 - - Nagy, Ján (1916-1991) kaplán
Lekárovce 1968 - - 1973 - - Nagy, Ján (1916-1991) správca farnosti
Lučenec 1973 - - 1974 - - Nagy, Ján (1916-1991) kaplán
Číž CHD 1974 - - 1988 - - Nagy, Ján (1916-1991) duchovný správca
v CHD Číž 1974 - - - - - Nagy, Ján (1916-1991) duchovný
1988 - - - - - Nagy, Ján (1916-1991) na dôchodku