logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovNagy, František (1738-1798)

Tituly:

PhDr., ThDr., kanonik, prepošt

Životopisné dáta:

* 1738, Modrý Kameň, okr. Veľký Krtíš – † 19. februára 1798, Ostrihom, Maďarsko

Životopis:

Ako bohoslovec Ostrihomskej arcidiecézy sa v r. 1766 stal kandidátom teológie na viedenskom Pázmánaeu. Študoval v rokoch 1767-1771. Neskôr dosiahol doktorát filozofie, v r. 1776 i doktorát teológie. Stal sa notárom ostrihomského arcibiskupského cirkevného súdu v Trnave, kde 6. októbra 1774 konkurzom získal miesto univerzitného profesora náboženstva, a pôsobil v Trnave a od r. 1779 v Budíne. V júli 1780 bol vymenovaný za kanonika vo Vespréme, kde sa rektorom kňazského seminára, neskôr vicedekanom a prepoštom v Somogy. V r. 1781 sa stal administrátorom v Rimóci. Potom bol od 5. júna 1793 kaplánom u rodiny Wirthovej. V tom istom roku odišiel do Ostrihomu, kde aj zomrel ako 60ročný. Pochovali ho 23. februára vo farnosti sv. Juraja.
Písal latinskú náboženskú literatúru.

Pramene:

Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text; Zelliger, Esztergom Egyhm. Irók. 347; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 807

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Rimócz(Maďarsko) 1781 - - 1793 jún 5. Nagy, František (1738-1798) farár
Ostrihom I.(Maďarsko) 1793 - - +1797 feb. 19. Nagy, František (1738-1798) farár


Stručná bibliografia:

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1038619Nagy, František (1738-1798)Dissertatio inaug. patrologica 1776
1025219Nagy, František (1738-1798)Galantai grof Eszterhazy Karolynak1796
1038620Nagy, František (1738-1798)Carmen eminent. cardinalis Josephi comitis Battyán1799