logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMunkay, Ján

Tituly:

honorárny kanonik, náboženský spisovateľ

Životopisné dáta:

* 13. júla 1820, Veličná, okr. Dolný Kubín – † 6. marca 1890, Nová Dedina, okr. Levice

Životopis:

Gymnázium navštevoval v Ružomberku, filozofiu študoval ako spišský klerik v Jágri. Teológiu študoval v Spišskej Kapitule, odkiaľ po ukončení druhého ročníka odišiel. Pôsobil ako učiteľ na Spiši. V r. 1848 pokračoval v teologických štúdiách v Trnave. V r. 1849 odišiel do Ostrihomskej arcidiecézy. Za kňaza ho vysvätili 16. júla 1850. Ako kaplán pôsobil v Balážskych Ďarmotách (Maďarsko). Od r. 1853 bol farárom v Modrom Kameni, potom dekanom, od mája 1870 farárom v Bušinciach, od 28. októbra 1875 v Novej Dedine. V r. 1888 sa stal titulárnym kanonikom.
Prekladal a písal po slovensky, maďarsky a nemecky, niektoré práce aj v bernolákovčine. Vo Viedni vyšla bez udania roka knižočka modlitieb k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie s názvom Herz Mariae. Gebetbüchlein. Tlačou vydal: Dcéra Sionská. Modlaca a poučujúca knižka pre osoby ženské (Banská Bystrica 1862, 344 s.); Dejepis Umučenia a Smrti Pána nasseho Ježissa Krista Syna Božieho Wykupitela sweta dla sw. Pisma a iných hodnowernych spisowatelow wypracowal Jan Munkay, kňaz arcibiskupstva ostrihomského, farár Modrokamensky (Pešť 1863, 121 s.); Wiťazstwo Svätého Kríža. Spísal Ján Munkay, kňaz cirkevný arcibiskupstva ostrihomského, surr. Vicearchidiakon, okresný školdozorca, censor diecesanský, farár Modrokameňský (Skalica 1869, 390 s.); Žiwot Blahoslawenej Panny Márie. Dľa tretieho pôwodného wydania (Budapešť 1890, 132 s.). Prispieval aj do Katolíckych novín, Cyrilla a Methoda, Priateľa školy a literatúry.

Pramene:

Zelliger, Esztergomi Egyházmegyei Irók, s. 342; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 804; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Modrý Kameň 1853 - - 1870 dec. 15. Munkay, Ján farár
Bušince 1870 - - 1875 - - Munkay, Ján farár
Nová Dedina 1875 okt. 28. +1890 mar. 6. Munkay, Ján farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1038353Munkay, JánDer Weg zum ewigen Leben1849
730941Munkay, JánKorunk Fö Tévedései a Religio Körül.1853
944516Munkay, JánMennyei nefelejts1854
944517Munkay, JánA boldogságos szűz Isten anyja Máriának élete1854
1038348Munkay, JánIstennek földi országa Európában 1840 óta1855
944518Munkay, JánA boldogságos szűz Isten anyja Máriának élete1855
944520Munkay, JánJézus Krisztus Isten fia...1858
944521Munkay, JánDer neue geistliche Schild wider alle Gefährlichkeiten des Lebens und der Seele zu Wasser und zu Lande1860
412836Munkay, JánDcéra Sionská1862
571390Munkay, JánDejepis Umučenia a Smrti Pána nasseho Ježissa Krista Syna Božieho Wykupiteľa sweta, dľa sw. Písma a iných hodnowerných spisowateľow1863
1038355Munkay, JánDer Weg zum ewigen Leben1865
1038359Munkay, JánA 89-ki elvek és a kereszténység1865
944522Munkay, JánRóma, az apostoli szentszék és a keresztény világ1868
944515Munkay, JánWiťazstwo Svätého Kríža1869
1038360Munkay, JánA szentségek szentsége1874
944523Munkay, JánAz oltári áldozat1880
944519Munkay, JánA boldogságos szűz Isten anyja Máriának élete1881
1038362Munkay, JánSuperintendens-e vagy püspök? 1886
420799Munkay, JánŽiwot Blahoslawenej Panny Marie1908

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
52876Katolícke noviny1851b22Ján Munkay Westník církewní.
47099Cyrill a Method185330Jan Munkay, Ohlas z Baláš-Ďarmot